WFTW Body: 

भजनसंग्रह २३ एउटा गोठालोको भजन हो। जब प्रभु हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ, हामीसँग कुनै चीजको घटि हुनेछैन (१ पद )। उहाँ हामीलाई सुताउनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई डोर्र्यानुहुन्छ। उहाँ हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँ हामीलाई डोर्र्याउनुहुन्छ। प्रभुको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रायः सोच्छौँ। तर यहाँ प्रभु येशूले हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ। हामी केवल तब उहाँको निम्ति प्रभावकारी हुन सक्छौँ जब हामी पहिले उहाँलाई हामीमा काम गर्न दिन्छौँ। हामी कुनै खराबीदेखि डराउँदैनौं किनकि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि मेज तयार पार्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कचौरा भरिएर पोखिन्छ अनि हामी हाम्रो अनन्तको घर नपुगुञ्जेल भलाइ र करुणाले हामीलाई सदैव पछ्याउँदछ।

भजन ३४ ले प्रभुलाई धर्मीहरूको सहयोगी भनेर वर्णन गर्छ।परमप्रभुले उनलाई मृत्युबाट बचाउनु भएको बेला दाऊदले यो भजन लेखेका थिए जब राजा अबिमेलेकको सामुन्ने आफ्नो चाल बदले। यसैले उनले भन्छन्, "म हर बखत परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु। यस दुःखीले पुकार्यो, र परमप्रभुले उसको विन्ती सुन्नुभयो। चाखेर हेर, प्रभु कति भला हुनुहुन्छ। " (, ६र८ पद) दाऊदले मानिलिए कि " परमप्रभुको भय मान्नेहरुका निम्ति चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन्, र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन् " ( ७ पद) । उनले यो पनि देखे कि " परमप्रभुका आँखाहरु धर्मी जनहरुमाथि लागिरहन्छन्। र उहाँका कानहरु उनीहरूको पुकार सुन्न खुला रहन्छ ", " परमप्रभु टुटेका हृदय हुनेहरुको नजिकमा हुनुहुन्छ " ( १५र१८ पद)। दाऊदले आफ्नो अनुभवहरुद्वारा अझै भन्छन् कि " धर्मी जनहरूलाई धेरै कष्टहरु ता हुन्छन्" (१९ पद)। यदि तपाईं धर्मी हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई समस्याहरू हुनेछैन भन्ने कल्पना कहिल्यै नगर्नुहोस् । तपाईंहरुलाई धेरै समस्याहरू हुनेछन्।"तर परमप्रुभुले उसलाई ती सबैबाट छुटकारा दिनुहुन्छ " (१९ पद) त्यसपछि यहाँ मसीह सम्बन्धी अर्को एउटा भविष्यवाणी छ: "उहाँले उसको सबै हड्डीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ; ती मध्ये एउटा पनि भाँचिँदैन" ( २० पद) - जुन क्रूसमा पूरा भयो।

भजन ६६ मा, दाऊदले आफूलाई धन्यको ठाउँमा ल्याउनुभएकोमा परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तर यो धेरै परीक्षाहरुद्वारा आएको थियो।१०-१२ पदमा, हामी पढ्छौँ कि परमेश्वरले उनलाई आत्मिक समृद्धि को ठाउँमा ल्याउनु अघि उहाँले दाऊदलाई रोगहरु, आगो र पानी र मानिसहरुको अत्याचारहरु बाट भएर ल्याउनुभयो। यहाँ "भरपुरिको ठाउँ" भनेर अनुवाद गरिएको शब्दलाई पवित्र-शास्त्रमा केवल अर्को एउटा ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ -भजन २३.५मा - जहाँ यसलाई "भरिएर पोखिन्छ" भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसोभए आशिषले भरपूर जीवन पाउने तरिका भनेको परीक्षाहरु र दुःखकष्ट द्वारा हो।१८ पद अर्को महत्त्वपूर्ण पद हो : " यदि मैले आफ्नो हृदयमा अधर्म राखेँ भने प्रभुले मेरो विन्ती सुन्नुहुनेछैन " प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग फोनमा कुरा गर्नु जस्तै हो। तर यदि हाम्रो हृदयमा स्वीकार नगरीएको पाप छ भने, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्न फोन समेत उठाउनुहुनेछैन।

भजन ९१ ले उसलाई आशिष र सुरक्षाको घोषणा गर्दछ जो " परमप्रधानको गुप्त स्थानमा बास गर्छ"हाम्रोलागि त्यो गुप्त स्थान भनेको येशूको घायल भाग हो।" सर्वशक्तिमानको छाया" मा बस्नु भनेको परमेश्वर हाम्रो अगाडि गइरहनुभएको छ, र हामी उहाँको छायामा हिंडिरहेका छौं (१ पद)। सम्पूर्ण संसार भरिमा सबैभनदा सुरक्षित स्थान भनेको परमेश्वरको सिद्ध इच्छाको केन्द्र हो। प्रभुले हामीलाई दुवै शत्रुहरू - शैतान (पासो) र पाप (घातक रोग) बाट छुटकारा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ (३पद)। उहाँले हामीलाई हाम्रो देखिने पाप (दिनका खतराहरू) र सूक्ष्म, भ्रामक पापहरू(रातको समयको खतराहरू) बाट बचाउनुहुन्छ (५,६ पद)। हाम्रो वरिपरिका ११,००० इसाईहरूले विजयी जीवनमा विश्वास गर्दैनन् भने पनि, उहाँले हामीलाई पापमा फस्नबाट जोगाउनुहुन्छ (७ पद)। हामीले धेरै कष्ट भोग्नुपर्ला, तर ती सबैमा हामीमाथि कुनै खराबी आइपर्नेछैन (१० पद)। जबसम्म हामी उहाँको इच्छामा हिड्छौँ, उहाँले हाम्रो हेरचाह गर्न स्वर्गदूतहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। शैतान (सिंह र साँप) सदैव हाम्रो खुट्टामुनि कुल्चाइनेछ (१३ पद)। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाहरूको जवाफ दिनुहुनेछ र हामीलाई उच्च स्थानमा राख्नुहुनेछ र हामीलाई लामो जीवन दिनुहुनेछ ताकि हामीले हामीलाई दिइएको कार्य नसिध्याएसम्म हाम्रो मृत्यु नहोस् (१५र१६पद)।